سرعت مطالعه‎

سرعت مطالعه‎

1. ‎دکتر فیل ریس پیشنهاد می‏کند که اگر قصد دارید سرعت مطالعه را افزایش‎ ‎دهید، حتماً ابتدا به فهرست کتاب نظرى دقیق بیندازید تا نسبت ‏به موضوعات‎ ‎کلى کتاب آگاهى پیدا کنید‎.

‏2. ‎تند خوانى، همیشه مناسب نیست و در مطالبى که به تعمق و تأمل نیاز دارد، اصلاً نباید به کار گرفته شود‎.

‏3. ‎مغز ما همیشه تندتر از بیان ما کلمات را دریافت میکند؛ براى افزایش سرعت، سعى کنید عادت بلند خوانى کتاب را ترک کنید‎.

‏4. ‎تمرین کنید تا به جاى درک لغت به لغت یک جمله، به درک گروهى لغات عادت کنید‎.

‏5. ‎به نظر نویسنده کتاب «تسریع در خواندن و درک»، یکى از عوامل کندخوانى،‎ ‎برگشت است؛ یعنى آن که فرد مرتب نگاه خود را به خطوط ‏پیشین بر گرداند. این‎ ‎کار، تمرکز فرد را از میان می‏برد و وقت زیادى را تلف میکند. هنگام‎ ‎مطالعه، چشم باید به طور مستقیم و به موازات ‏صفحه حرکت کند و از پریدن به‎ ‎سطرهاى بالا و پایین، دورى جوید‎.

‏6. ‎کسانى که با انگشت خط مورد‎ ‎مطالعه را دنبال میکنند، باید این عادت را ترک کنند؛ زیرا در تند خوانى،‎ ‎فقط چشم کار میکند، نه دست و ‏زبان.

‏7. ‎نویسنده کتاب «مطالعه‎ ‎روشمند»، بر این باور است که حتى تکان دادن سر هنگام مطالعه، از سرعت‎ ‎مطالعه میکاهد؛ پس بهتر است که این ‏گونه بگوییم: در تند خوانى، فقط چشم‎ ‎کار میکند؛ نه دست، نه زبان و نه سر. براى دیدن همه صفحه کتاب، اصلاً به‎ ‎حرکت سر نیازى نیست؛ ‏صفحه، خود در دامنه بینایى قرار دارد‎.

‏8. ‎وى از‎ ‎مشکل دیگرى به نام «خالى خوانى» نام می‏برد که عبارتست از: سرگردانى چشم‎ ‎در حاشیه سفید کتاب یا لابه‏ لاى خطوط و یا هر ‏قسمت غیر مفید صفحه. این‎ ‎حالت را دیدن غیر مفید نیز میگویند و موجب کاهش سرعت مطالعه میشود‎.

‏9. ‎حتى نوع ورق زدن نیز به صرفه‏ جویى در وقت کمک میکند. ورق زدن درست آن‎ ‎است که با دست چپ واز گوشه بالایى صفحه صورت ‏گیرد و چند لحظه قبل از پایان‎ ‎صفحه، دست براى ورق زدن آماده باشد. کسانى که با دست راست و از گوشه‎ ‎پایینى صفحه ورق میزنند، از ‏سرعت و تمرکز خود میکاهند.‎