چهل نکته مهم برای مطالعه

 

1. ‎طبق برنامه مدرسه، درس‌های هر روز را همان روز مطالعه نمائید‎.
‎2. هنگام مطالعه از روش نت برداری یا خلاصه نویسی استفاده کنید، به عبارتی‎ ‎یا مطالب مهم روی یک برگه یا در دفتری ‏نوشته شود و یا اینکه در کتاب با‎ ‎مداد زیر آن‌ها خط کشیده شود و یا با ماژیک مخصوص (فسفری) روی مطالب مهم‎ ‎علامت گذاری شود و طبق برنامه مرور شود‎.
‎‎3. همیشه مدتی قبل از شروع امتحانات مطالب کتاب را تقسیم بندی نموده و طبق برنامه چون مطالب کم است سعی شود ‏به خوبی آن‌ها را یاد بگیرید‎.
‎‎4. با توجه به اینکه در هر هفته می‌بایست کتابی مطالعه شود و برای هر کتاب‎ ‎دو جلسه خواندن کامل و یک جلسه مرور ‏در نظر گرفته شده است، خوب است که آن‎ ‎تقسیم بر دو شود و در هر جلسه محدوده مورد نظر، طبق آنچه که در شماره ‏دو‎ ‎گفته شد خوانده شود‎.
‎‎5. خوب است که در جلسه‌های چهارم و یا پنجم هر کتاب، قبل از شروع کردن درس جدید و بخش جدید، آموخته‌های ‏قبلی مرور شود‎.
‎ ‎6. برای مطالعه و کارهای خود، نظم و ترتیب خاصی را در نظر بگیرید. هر روزی که‎ ‎کارها را بر طبق برنامه انجام دادید ‏و خوب بود، برای خود تشویقی در نظر‎ ‎بگیرید. مثلاً خوردن بستنی یا شیرینی یا هر فعالیت مورد علاقه‌ی‎ ‎دیگر، اما ‏اگر کارها به هر دلیل از جمله تنبلی، و یا بی نظمی و بی هدفی انجام‎ ‎شد، برای خود تنبیهی در نظر بگیرید تا ‏کارها و درس، سرو سامان‎ ‎بگیرد. مثلاً‎: برای تببیه خود می‌توان از خوردن غذا یا میوه‌ی مورد علاقه یا‎ ‎تماشای فیلم و یا ‏هر کار مورد علاقه و وقت گیر دیگر، خوداری کرد‎.
‎ ‎7. سعی کنید ازهمان ابتدا خود را عادت و ملزم به اجرای برنامه کنید.
‎ ‎8. قبل از مطالعه وضو بگیرید و درس را با نام و یاد خدا شروع کنید‎.
‎ ‎9. موفقیت‌ها و پیشرفت‌های خود را هر چند اندک، در برگه یا دفترچه‌ای یاداشت‎ ‎کنید و در موقع ناامیدی یا...آن‌ها را مرور ‏کنید تا به آینده امیدوار شوید‎.
‎ ‎10.‎آن مطالبی را که یاد گرفته‌اید خوب است که به دیگران یاد بدهید و اگر کسی نبود برای خود یا آینه یا هر فرد ‏دیگری توضیح دهید‎.

«کسانی که با افکار خوب وعالی دمسازند هرگز تنها و بی مونس نیستند.» (سیدنی)

 

‎ ‎11.خود را به درس خواندن و آن چیزی که یاد می‌گیرید، تشویق کنید و برای ارزش‌های خود ارزش قایل شوید و برای ‏حفظ آن کوشا باشید‎.
‎12. سعی نمایید که طرح «یاداشت همراه کتاب» را برای همه کتاب‌های خود اجرا‎ ‎کنید. به این صورت که یک برگه کاغذ ‏سفید به ابعاد 9 سانتیمتر در‎ 13‎سانتیمترآماده کرده و آن را در اولین صفحه کتاب خود بچسبانید و‎ ‎تمرین‌ها، سوالها و کارهایی را که برای یادگیری آن کتاب باید انجام دهید در‎ ‎آن بنویسید، تا ‏فراموش نکنید‎.

‎ ‎13.‎از آنجا که خواندن سوره‌ی قدر و آیهَ الکرسی نقش بسیار مهمی در یادگیری‎ ‎و موفقیت شما ‏دارد، خوب است که پس از هر نماز و همیشه این دو را تکرار و مرور‎ ‎کنید و به خدا توکل کنید‎.

‎14.‎هر موقع که خسته شدید و دلتان گرفت و ناامید از هر کار و زندگی شدید قران بخوانید و به معنی آن ‏توجه کنید‎.

‎15.‎علم را برای خود علم بخوانید، نه برای ثروت یا پز دادن بلکه برای دل خود بخوانید و عمل کنید‎.

‎ ‎16. ‎مطمئن هستیم در کاری که شروع کرده‌اید، موفق خواهید شد چون که با یاری خدا و علاقه به ‏پیش می‌روید‎.

‎ ‎17. فرصت‌ها و لحظه‌ها را به آسانی از دست ندهید، چرا که این فرصت‌ها همیشه به‎ ‎وجود نیامده و ‏نخواهند آمد. پس به قول شاعر: اکنون که در پیش توام‎ ‎دریاب، شاید که فردایی نباشد‎. ‎

‎18.‎این عبارت را با خط خوش بنویسید و نصب العین خود قرار دهید و عمل کنید‎:

‎«دانایی، توانایی است وخواستن، توانستن، پس بخوان تا بتوانی»

 

‎ ‎19.‎برای اینکه در بین راه به خاطر خستگی و یا هر دلیل دیگر ناامید از ادامه‎ ‎راه نشوید، در اولین ‏فرصت، انگیزه خود را در برگه‌ای یادداشت کنید و هر موقع‎ ‎که احساس کردید که درس خواندن ‏فایده‌ای ندارد آن انگیزه را که یاداشت کرده‌اید مرورکرده تا دوباره جان تازه‌ای گرفته و با نیرو ‏و نشاط بیشتر کار را‎ ‎ادامه دهید‎.

‎ ‎20.‎هر نکته یا سوالی که هنگام مطالعه‌ی هر درس با آن مواجه می‌شوید را‎ ‎در برگه‌ای یا گوشه‌ای ‏از کتاب یاداشت کنید و در اولین فرصت آن را از کسی که‎ ‎می‌داند، بپرسید و یاد بگیرید‎.

‎21.‎برای یادگیری بعضی از دروس توضیحی و حفظی می‌توان از روش «بگو و گوش کن» ‎استفاده ‏کرد. به این صورت که مثلاً: شما چند صفحه‌ای از مطالب یا کتاب را‏‎ ‎می‌خوانید، سپس آنچه را که ‏فهمیدید، برای یک دستگاه ضبط صوت که روشن است‎ ‎و در آن نوار کاست هم قرار دارد، توضیح ‏داده، پس از آن، آنچه را که گفته‌اید‎ ‎گوش می‌کنید. با این کار هم مطالب را خوب یاد می‌گیرید و هم ‏اینکه پی به‎ ‎مشکلات خود و نقاط ضعف خود می‌برید و برای از بین بردن ضعف‌ها تلاش بیشتری می‌کنید.

‎22.‎برای یادگیری فرمول‌ها و نکات مهم می‌توانید از روش «نبین و از بر کن» استفاده کنید. به این صورت ‏که ابتدا آن فرمول یا نکته مهمی یا عبارتی‎ ‎را که می‌خواهید از بر کنید در برگه‌ای نوشته و به مدت ‏یک تا دو دقیقه به آن‎ ‎خوب نگاه کنید. سپس چشمهای خود را بسته و با دستهای خالی بدون خودکار ‏و مداد‎ ‎آنرا روی هوا بنویسید. با این روش همه مطالب مهم به طور مستقیم وارد حافظه‎ ‎بلند مدت شده ‏و خیلی دیر فراموش می‌کنید. در روزهای بعد اگر آن مطلب را‎ ‎فراموش کردید به آن نگاه کنید و به ‏همان صورت یاد شده تمرین و تکرار کنید تا‎ ‎برای همیشه سبز شود و هرگز آنرا فراموش نکنید‎.

‎ ‎23.‎روش‎ G5‎روشی دیگر برای یادگیری است و آن به این صورت است که مطالبی را که‎ ‎خلاصه ‏کرده و نت برداری کرده‌اید به صورت سوال و جواب در آورید و در برگه‌های‎ ‎کوچکی «فیش‌های ‏مخصوص» یاداشت کرده و آن‌ها را در معرض دید خود قرار‎ ‎دهید. مثلاً: یک گیره‌ی لباس در کنار آینه‌ای که ‏روز به آن نگاه می‌کنید، نصب‎ ‎کنید و هر چند روز یکبار مطالب آنرا عوض کنید و زمانیکه چشمتان به این ‏مطالب‎ ‎افتاد آن‌ها را مرور کنید تا هرگز آن‌ها را فراموش نکنید‎.

 

‎ ‎«شکست باید انرژی خفته را بیدار کند.» (رومن رولان)

 

‎ ‎24.‎روش «اداره فکر و یادگیری مادام العمر» روشی دیگر برای یادگیری است. به این‎ ‎صورت که شما می‌توانید بعضی از صفحه‌های کتاب یا نکات خلاصه شده خود را در‎ ‎مکان‌هایی که حتی لحظات کمی نیز ‏در آنجا حضور دارید به گیره نصب‎ ‎کنید و در مدت کوتاهی که در آنجا هستید، آن‌ها را مرور کرده ‏و یاد بگیرید‎.

‎ ‎25.‎همه این روش‌ها آزمایش شده است و امتحان خود را پس داده‌اند و جزو مهم‌ترین‎ ‎روش‌های یادگیری ‏هستند که همه‌ی این‌ها به تلاش مستمر و کوشش پیوسته شما‎ ‎بستگی دارد پس سعی کنید همواره ‏از یک یا دو روش ذکر شده استفاده کنید و مطمئن‎ ‎باشید که موفق خواهید شد‎.

‎ ‎26.‎خودتان را باور کنید. یعنی اینکه باور کنید که می‌توانید. مگر شما از دیگران‎ ‎چه کم دارید؟ اراده ‏و تصمیم موفقیت که دارید، پس چرا از آن به خوبی استفاده‎ ‎نکنید؟‎

‎ ‎27.‎نمونه سوالهای امتحانی سالهای گذشته را پیدا کنید پاسخ آن‌ها راهم پیدا‎ ‎کرده ‏و بنویسید و یاد بگیرید، چراکه حداقل 40 درصد سوالها از سوالهای سال گذشته‎ ‎است و دیگر این که شما ‏با نمونه سوالها آشنا می‌شوید که هنگام مطالعه چه‎ ‎قسمت‌هایی را بیشتر مطالعه کنید و نکات مهم ‏کدام قسمت‌ها هستند‎.

‎ ‎28.‎برنامه درسی شبکه‌ی آموزشی تلویزیون را پیدا و بررسی کنید و ببینید که‎ ‎درس‌های مورد نظر شما ‏در چه ساعاتی پخش می‌شود. آن را خوب نگاه کنید حتی‎ ‎اگر مربوط به دوره راهنمایی باشد. بدون شک ‏مفید فایده واقع خواهد شد. (کلاس‎ ‎خصوصی رایگان)

‎ ‎29.‎از فیلم‌های آموزشی که درباره‌ی درس‌هایی همچون ریاضی، عربی، زبان، دینی و قرآن، فلسفه ‏و منطق و...که موجود می‌باشد استفاده کنید‎.

‎ ‎30.‎درس جغرافی را با نقشه یاد بگیرید و از نقشه‌های گنگ استفاده کنید تا مطالب به خوبی در ذهن ‏شما جاسازی شود‎.

31.‎در جلسه امتحان تا آخرین لحظه بنشینید و خوب هم فکر کنید چرا که به قول معروف از این ستون ‏تا آن ستون فرج است.

 

‎ ‎«هر روز چنان زندگی کن که گویی عمری جاودان داری» (مارسوس)

 

‎32.‎پاسخ همه سوالات را در برگه امتحانی بنویسید و هیچ سوالی را بدون پاسخ‎ ‎نگذارید. هر چند که ‏اشتباه پاسخ بدهید چرا که همین پاسخ شما از هیچی بهتر‎ ‎است. اگر هم ندانستید که چه ‏بنویسید همان سوال را دوباره تکرار کنید و در‎‎باره کلمه‌های سوال توضیح دهید‎.

‎33.‎سعی کنید از همین آغاز، خودتان را طوری عادت دهید که درس خواندن و مطالعه‎ ‎بهترین تفریح ‏و سرگرمی باشد و با آن خستگی‌های روزانه‌تان را از بین ببرد‎.

34. «کتاب» بهترین دوست شما باشد و هرجا که می‌روید تنها نروید او را هم با خود‎ ‎به مهمانی‌ها ‏و محل کار و...ببرید و به جای وقت تلف کردن با این و آن با‎ ‎کتاب صحبت و مشورت کنید. این ‏کار شدنی است از فلش کارت و کتاب‌های کوچک جیبی می‌توانید استفاده کنید‎.

‎ 35. «کینه‌ای از هیچ کس به دل نگیرید» دل دریایی داشته باشید و همه را ببخشید. چرا که گذشت ‏و مردانگی خصلت مردان بزرگ است.

‏36‏‎.‎همچون گذشته و همیشه، در کارهایتان صداقت داشته باشید تا موفق شوید. چرا که‎ ‎صداقت و راستی ‏بزرگ‌ترین سرمایه است که ما را به موفقیت و خوشبختی می‌رساند‎.

‎ 37.‎در زندگانی کاری و درسی که دارید، به فکر دیگران نیز باشید و به آن‌ها کمک‎ ‎کنید تا دیگران نیز به ‏فکر شما باشند و به شما کمک کنند، یعنی این که هرجا که‎ ‎هستید و به هرجا که رسیدید، خدمت خدا ‏و خلق خدا را فراموش نکنید‎.

‎ ‎38.‎گویند چو با ما نشینی ما شوی، با گل نشینی گل شوی، با خار نشینی خار شوی. ‎پس هر کس که ‏نشست و برخاست کنی؛ مثال همان می‌شوی. پس خوب است که در زندگی با‎ ‎آدم‌های خوب و اهل ‏علم نشست و بر خاست کنید تا شما نیز جزو خوشبخت‌ترین‌ها و بهترین‌ها شوید‎.

‎ ‎39.‎همواره از کسی که از او علم می‌آموزید، تشکر و سپاسگذاری کنید تا او نیز بتواند از آنچه که می‌داند، بهترینش را دراختیارتان بگذارد‎.

‎ ‎40.‎آخرین و مهم‌ترین نکته در یادگیری علم و دانش این که: خدا را هرگز فراموش‎ ‎نکنید و هر کاری را که ‏می‌خواهید آغاز کنید با نام و یاد خدا باشد تا خداوند شما را‎ ‎در ادامه‌ی راه یادگیری بهتر یاری می‌کند. خدای‎ ‎را نیز شاکر و سپاسگذار باشید چرا که: شکر نعمت نعمتت افزون کند‏‎.

«ساده‌ترین درس زندگی این است: هرگز کسی را میازار‎» ‎(ژان ژاک روسو‎)