جزوات کنکوری | تست های طبقه بندی | سوالات کنکور سراسری | انواع روش مطالعه |مشاوره و ...

۱۰ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

کنکور سراسری 91 تجربی خارج از کشور

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید عزیزی

کنکور سراسری 90 تجربی خارج از کشور

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید عزیزی

کنکور سراسری 89 تجربی خارج از کشور

کنکور سراسری 89 تجربی خارج از کشور

http://upload7.ir/uploads//5d2286f26bf97cb585410f88ae20ef26fb87587e.jpg

سراسری داخل کشور 93
سراسری داخل کشور 92

سراسری داخل کشور 91

سراسری داخل کشور 90

سراسری داخل کشور 89

---------------------------------

سراسری خارج از کشور 92

سراسری خارج از کشور 91

سراسری خارج از کشور 90

سراسری خارج از کشور 89

سراسری خارج از کشور 88

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید عزیزی

کنکور سراسری 92 تجربی خارج از کشور

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید عزیزی

کنکور سراسری 88 تجربی خارج از کشور

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید عزیزی

کنکور سراسری 89 تجربی داخل کشور

کنکور سراسری 89 تجربی داخل کشور

http://upload7.ir/uploads/majidazizi/7fa60881350b6bdb1476475049639bcd307aac30.jpg

سراسری داخل کشور 93
سراسری داخل کشور 92

سراسری داخل کشور 91

سراسری داخل کشور 90

سراسری داخل کشور 89

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید عزیزی

کنکور سراسری 90 تجربی داخل کشور

کنکور سراسری 90 تجربی داخل کشور

http://upload7.ir/uploads/majidazizi/36a340e1a74def8a3a834acf835fd4b3e9eb36a3.jpg

سراسری داخل کشور 93
سراسری داخل کشور 92

سراسری داخل کشور 91

سراسری داخل کشور 90

سراسری داخل کشور 89

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید عزیزی

کنکور سراسری 91 تجربی داخل کشور

کنکور سراسری 91 تجربی داخل کشور

http://upload7.ir/uploads/majidazizi/098ea548598042b6b49d6883e497607071ccbac9.jpg

سراسری داخل کشور 93
سراسری داخل کشور 92

سراسری داخل کشور 91

سراسری داخل کشور 90

سراسری داخل کشور 89

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مجید عزیزی

کنکور سراسری 92 تجربی داخل کشور

کنکور سراسری 92 تجربی داخل کشور

http://upload7.ir/uploads/majidazizi/6e33b33dececf08e9b62595b2f1fa7bf4bc9aaf9.jpg

سراسری داخل کشور 93
سراسری داخل کشور 92

سراسری داخل کشور 91

سراسری داخل کشور 90

سراسری داخل کشور 89

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید عزیزی

کنکور سراسری 93 تجربی داخل کشور

کنکور سراسری 93 تجربی داخل کشور

http://upload7.ir/uploads/majidazizi/bf2e71e9b556a5cfdf0495fb71efd786bc3f7cc3.jpg

سراسری داخل کشور 93
سراسری داخل کشور 92

سراسری داخل کشور 91

سراسری داخل کشور 90

سراسری داخل کشور 89

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید عزیزی