جزوات کنکوری | تست های طبقه بندی | سوالات کنکور سراسری | انواع روش مطالعه |مشاوره و ...

۶ مطلب با موضوع «» کنکور سراسری :: » داخل کشور تجربی» ثبت شده است

دریافت دفترچه سوالات آزمون سراسری سال 1394


سوالات گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 
(ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1394/3/21)
دفترچه عمومی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی
و زبان های خارجی غیر انگلیسی
دفترچه اختصاصی
2 سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی
(ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1394/3/21)
دفترچه عمومی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی
و زبان های خارجی غیر انگلیسی
دفترچه اختصاصی     دفترچه اصول و عقاید فقه
3 سوالات گروه آزمایشی هنر 
(ساعت 21:30 روز پنج شنبه مورخ 1394/3/21)
دفترچه عمومی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی
و زبان های خارجی غیر انگلیسی
دفترچه اختصاصی  
4 سوالات گروه آزمایشی علوم تجربی 
(ساعت 14:30 روز جمعه مورخ 1394/3/22)
دفترچه عمومی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی
و زبان های خارجی غیر انگلیسی
دفترچه اختصاصی
 
دفترچه بهیاری 
5

سوالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی 
(ساعت 20:30 روزجمعه مورخ 1394/3/22)

دفترچه عمومی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی
و زبان های خارجی غیر انگلیسی
دفترچه اختصاصی زبان انگلیسی دفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه
6

 سوالات خارج از کشور(ساعت 12:00 روز شنبه 1394/3/23)

دفترچه عمومی دفترچه اختصاصی
گروه آزمایشی علوم انسانی
دفترچه اختصاصی
گروه آزمایشی علوم تجربی
دفترچه اختصاصی
گروه آزمایشی علوم ریاضی
دفترچه اختصاصی
گروه آزمایشی هنر
دفترچه اختصاصی
گروه آزمایشی زبان

دفترچه فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی

و زبانهای خارجی غیرانگلیسی

دفترچه علوم انسانی (اصول عقاید و فقه) دفترچه علوم تجربی (بهیاری)  دفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید عزیزی

کنکور سراسری 89 تجربی داخل کشور

کنکور سراسری 89 تجربی داخل کشور

http://upload7.ir/uploads/majidazizi/7fa60881350b6bdb1476475049639bcd307aac30.jpg

سراسری داخل کشور 93
سراسری داخل کشور 92

سراسری داخل کشور 91

سراسری داخل کشور 90

سراسری داخل کشور 89

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید عزیزی

کنکور سراسری 90 تجربی داخل کشور

کنکور سراسری 90 تجربی داخل کشور

http://upload7.ir/uploads/majidazizi/36a340e1a74def8a3a834acf835fd4b3e9eb36a3.jpg

سراسری داخل کشور 93
سراسری داخل کشور 92

سراسری داخل کشور 91

سراسری داخل کشور 90

سراسری داخل کشور 89

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید عزیزی

کنکور سراسری 91 تجربی داخل کشور

کنکور سراسری 91 تجربی داخل کشور

http://upload7.ir/uploads/majidazizi/098ea548598042b6b49d6883e497607071ccbac9.jpg

سراسری داخل کشور 93
سراسری داخل کشور 92

سراسری داخل کشور 91

سراسری داخل کشور 90

سراسری داخل کشور 89

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مجید عزیزی

کنکور سراسری 92 تجربی داخل کشور

کنکور سراسری 92 تجربی داخل کشور

http://upload7.ir/uploads/majidazizi/6e33b33dececf08e9b62595b2f1fa7bf4bc9aaf9.jpg

سراسری داخل کشور 93
سراسری داخل کشور 92

سراسری داخل کشور 91

سراسری داخل کشور 90

سراسری داخل کشور 89

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید عزیزی

کنکور سراسری 93 تجربی داخل کشور

کنکور سراسری 93 تجربی داخل کشور

http://upload7.ir/uploads/majidazizi/bf2e71e9b556a5cfdf0495fb71efd786bc3f7cc3.jpg

سراسری داخل کشور 93
سراسری داخل کشور 92

سراسری داخل کشور 91

سراسری داخل کشور 90

سراسری داخل کشور 89

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید عزیزی