//bayanbox.ir/view/610693933118575327/1202271683212971222152132279515920579155170.jpg


1- مکث‌ها و توقف‌های چشمان خود را حین مطالعه سطور کــاهش دهید. این همان تمرکزهای لحظه‌ای بر روی حروف و واژه‌ها اسـت. مـا هنگام خواندن هر یک از سطرهای یک مـتـن چشمان خود را بصورت جهشی بسمت جلو حرکت می‌دهیم، اکنون هر میزان که ما این مکثـ‌ها و جهش‌ها را کـاهش دهیـم سـرعـت خـوانــدنمان نیز افزایش می‌یابد. تـــعداد این توقف‌ها معمولا در افراد کند خوان به ۷ بار در هر سـطر میرسد اما شما می‌توانید این تعداد مکث را به ۳ بار در هر سطر کاهش دهید.

نکته ۱:هنگام مطالعه چشمان خود را در طول سطور حرکت دهید و نه سر خود را.

نکته ۲:برای کاهش مکث‌ها و توقف‌ها می‌بایست حوزه دید خود را افزایش دهید. برای این منظور شما باید سعی کنید تا تصاویر واقع در گوشه چشمان خود را بدون اینکه بطور مستقیم به آنها نگاه کنید ببینید.