روش صحیح مطالعه و مکان آن

 

‏۱. ‎به قول آدریل جانسون، خوب کتاب خواندن را نمى‏توان از خواص مادرزادى دانست. براى قرائت، بدون شک، پرورش خاصى لازم است.

‏۲. ‎بهترین روش کتاب‏خوانى، روشى است که خواننده در این کار بتواند زیبایى‏هاى‎ ‎چیزى را که مى‏خواند، دریابد و به هنگام لزوم، معایب ‏آن‌ها را بفهمد و این‎ ‎از راه پرورش و ممارست حاصل مى‏گردد‎.

‏۳. ‎در معانى کلماتى که براى‎ ‎نخستین بار مى‏بینید، دقت کنید. بیهوده تصور نکنید که سیاق مطلب، آن معانى‎ ‎را براى ما کشف مى‏کند. همان ‏زمان، بهترین وقت براى رفتن به سراغ فرهنگ‏‎ ‎لغت است.