رتبه 1 کنکور تجربی 94

رتبه ۱ کنکور تجربی ۹۴

خودتان را معرفی کنید؟

سارا همتی هستم از مدرسه فرزانگان شهر تبریز.

در مورد برنامه مطالعه‌ی خود در تابستان پارسال برای دانش‌آموزانی که امسال در مقطع پیش هستند، توضیح دهید؟

ریاضیات پیش دانشگاهی را در تابستان همراه با مدرسه خواندم و در آزمون ها ارزیابی می‌کردم. اما در سایر دروس پایه ی دوم را در آزمون ها پاسخ می داد .