گفت و گو با علیرضا رضایی رتبه 9 کشوری کنکور تجربی 93


گفت و گو با علیرضا رضایی رتبه 9 کشوری کنکور تجربی 93

برنامه تلویزیونی فرصت برابر

گفتگو با علیرضا رضایی رتبه 9 کشوری رشته تجربی از میانه

کارشناس برنامه: مازیار شیروانی مقدم

از چه سالی به فکر کنکور بودید؟

من همیشه درسم را خوب می‌خواندم و سعی می‌کردم ریتم خوبی را حفظ کنم و سال‌های قبل برای المپیاد تمرکز داشتم ولی با این وجود مشکلی سال پیش مشکل پایه نداشتم و خوب خوانده بودم. در هر صورت جدی برای کنکور خواندن را از سال آخر شروع کردم.

از چه سالی به کانون آمدید؟

از سال سوم دبیرستان. البته سال‌های پنجم و سوم راهنمایی هم کانونی بودم.

نحوه پیوستگی شما به آزمون‌های کانون چگونه بود؟

در سال سوم دبیرستان به دلیل المپیاد یکی دو جلسه غایب شدم.

برنامه‌ریزی شخصی را چگونه انجام می‌دادید؟

من برای شروع سعی می‌کردم با برنامه راهبردی پیش بیایم و تاکید به پیشروی با آن داشتم و خیلی تاکید به پرکردن دفتر برنامه‌ریزی داتشم و به این صورت یک ریتم خاص پیدا کرده بودم طوری که اوایل هفته پیش می‌خواندم و اواخر هفته پایه‌ها را. آخر هفته هم یک مرور کلی داشتم.

...